Loteria Pastorets

Com gestiono el cobrament de les meves butlletes ?  Clica aquí

** Llegir més per veure incidències

Incidència 1 : RESOLTA

Segons ens comenta Loteries de Catalunya, hi ha hagut un problema tècnic en els pagaments de les butlletes gestionades els dies 27,28 de gener i 4 de febrer. Segons ens informen aquesta incidència està resolta i s'haurien de rebre els pagaments abans del 16/02/18.

Us demanem disculpes, encara que no en siguem els responsables.